Windows PowerShell หรือ PowerShell เครื่องมือบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับเขียนคำสั่งภาษา Shell Script เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตาม
352
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
License:
Publisher:
OS support:
Updated:
Freeware
Windows 7, 8, 10 (64-bit)
20 กรกฎาคม 2020

PowerShell 64-bit หรือ Windows PowerShell เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานของระบบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ที่ Microsoft สร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณในฐานะผู้ดูแลระบบใช้งานในส่วนของภาษา Shell Script ที่เป็นคำสั่งใช้ให้ Windows หรือ Windows Server ทำงานตามที่คุณสั่ง ซึ่งมีความแตกต่างจากโปรแกรมเชลล์ text-based อื่นๆ ที่จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง .Net Framework ให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ และควบคุมสภาพแวดล้อมของ Windows ได้

PowerShell Desired State Configuration (DSC) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทดสอบและรับรองสถานะการประกาศของระบบ DSC ช่วยให้คุณปรับขนาดการปรับใช้ที่ซับซ้อนข้ามสภาพแวดล้อมเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของการจัดการและแก้ไขการกำหนดค่าดริฟท์

PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) เป็นแอพพลิเคชั่น Windows ที่สนับสนุนการใช้งาน PowerShell ที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ คุณสมบัติมากมายของ ISE ได้แก่

คุณสมบัติของ Windows PowerShell มีดังนี้

  • เป็นเครื่องมือแก้ไขในตัวสำหรับการเขียนคำสั่ง การทดสอบ และการดีบักสคริปส์
  • สนับสนุนคำสั่งออโต้ การเน้นไวยากรณ์ และให้ความช่วยเหลือตามบริบท
  • รองรับการพิมพ์ภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย
  • รองรับปุ่มลัดจากแป้นพิมพ์มากมาย
  • มีส่วนเสริมและส่วนขยายเพิ่มเติม

หากท่านอยากรู้ว่าในเครื่องของท่านมี PowerShell หรือไม่

วิธีแรก ให้คลิกที่ปุ่ม Start Menu ของ Windows จากนั้นพิมพ์คำว่า PowerShell ก็จะเจอรายการโปรแกรมนี้ทั้งหมด

วิธีที่สอง คลิกขวาที่ Start Menu จากเห็นตัวเลือกในส่วน context ให้ท่านเห็น หรือง่ายที่สุดกดปุ่ม Windows+X

วิธีที่สาม กดปุ่มลัดที่แป้นพิมพ์ windows+R จากนั้นพิมพ์คำว่า PowerShell แล้ว Enter หากมีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่องโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

PowerShell ไม่ใช่โปรแกรมที่สามารถติดตั้งได้แบบโปรแกรมทั่วไป ผู้ที่ต้องการใช้ควรมีความรู้ในการติดตั้งก่อน หากไม่ทราบให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการติดตั้ง