บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ZIP

...

WinRAR 5.71 (ภาษาไทย)

21 ตุลาคม 2019 513 - Free Trial

WinRAR โปรแกรมจัดเก็บไฟล์ถาวรและสำรองไฟล์ข้อมูล โปรแกรมยอดนิยมอันดับ 1 สำหรับจัดการไฟล์ด้วยนามสกุล .rar ที่คนไทยเรียกกัน…