บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Wise Disk Cleaner

...

Wise Disk Cleaner 10.2.8

22 เมษายน 2020 492 - Freeware

คอมพิวเตอร์ของเราหากว่าใช้งานไปนานๆ แล้วก็มักจะมีอาการช้าลง เครื่องอืด พื้นที่ว่างในดิสก์เหลือน้อยลงโดยที่คุณอาจไม่ได้เก…