บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Windows PowerShell

...

Windows PowerShell 7.0.3

20 กรกฎาคม 2020 449 - Freeware

PowerShell 64-bit หรือ Windows PowerShell เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานของระบบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ที่ Microsoft…