บทความที่เกี่ยวข้องกับ: TranslucentTB

...

TranslucentTB 2020.1

30 มีนาคม 2020 318 - Open Source

TranslucentTB คือโปรแกรมฟรีที่มีความสามารถในการทำให้ส่วน Taskbar ของ Windows มีความโปร่งใส 100% ที่มองทะลุถึงพื้นหลังได้…