บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Restore

...

Macrium Reflect Free Edition 7.2.4861

25 เมษายน 2020 326 - Freeware

โปรแกรมโคลนดิสก์ฟรี Macrium Reflect Free Edition เป็นหนึ่งในโปรแกรมประเภทสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ หากค…