บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Google Drive

...

Google Drive ทดสอบโหมดการเก็บข้อมูลออฟไลน์เต็มรูปแบบใน Chrome

27 มิถุนายน 2019 222 -

บริการคลาวด์นั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในยุคปัจจบัน จนกระทั่งคุณไม่สามารถเข้าถึงไฟล์สำคัญในขณะที่คุณกำลังเดินทางด้วยการเชื่…