บทความที่เกี่ยวข้องกับ: GOM

...

GOM Audio 2.2.22.0

29 ตุลาคม 2019 248 - Freeware

GOM Audio โปรแกรมมาตรฐานสำหรับฟังเพลง ควบคุมการเล่นเพลงหรือการจัดคิวเพลง เล่นไฟล์เสียงและปรับแต่งระดับเสียงเพลงที่ออกจาก…