บทความที่เกี่ยวข้องกับ: FastStone Image Viewer

...

FastStone Image Viewer 7.3

12 กรกฎาคม 2019 387 - Freeware

FastStone Image Viewer เป็นโปรแกรมดูรูปภาพที่เน้นความเร็วในการทำงาน มีขนาดโปรแกรมที่เล็กไม่กินทรัพยากรณ์ในเครื่องคอมพิวเ…