บทความที่เกี่ยวข้องกับ: Etcher

...

Etcher 1.5.102

29 กรกฎาคม 2020 1056 - Open Source

Etcher หรือ balenaEtcher เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการ Burn หรือ Flash ไฟล์อิมเมจของระบบปฏิบัติการต่างๆ (OS Image files) ลง…