บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรม PowerShell

...

Windows PowerShell 7.0.1

17 พฤษภาคม 2020 64 - Freeware

PowerShell 64-bit หรือ Windows PowerShell เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานของระบบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ที่ Microsoft…