บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมแฟลช Image

...

Etcher 1.5.102

29 กรกฎาคม 2020 105 - Open Source

Etcher หรือ balenaEtcher เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการ Burn หรือ Flash ไฟล์อิมเมจของระบบปฏิบัติการต่างๆ (OS Image files) ลง…