บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมแก้ไขรูป

...

ImageMagick 7.0.10-24

20 กรกฎาคม 2020 297 - Open Source

ImageMagick เป็นหนึ่งในโปรแกรมฟรี Open Source โปรแกรมทางเลือกที่ใช้สำหรับแต่งรูป แก้ไขรูป ปรับขนาดรูป และทำอะไรหลายๆ อย่…