บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมเล่นเสียง

...

GOM Audio 2.2.22.0

29 ตุลาคม 2019 479 - Freeware

GOM Audio โปรแกรมมาตรฐานสำหรับฟังเพลง ควบคุมการเล่นเพลงหรือการจัดคิวเพลง เล่นไฟล์เสียงและปรับแต่งระดับเสียงเพลงที่ออกจาก…