บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมเปรียบเทียบโค้ด

...

Code Compare 5.2.170

3 พฤศจิกายน 2019 705 - Freeware

หากคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่กำลังปรับปรุงแก้ไขโค้ดและติดปัญหาในการเขียนโค้ด รันโค้ดไม่ผ่าน โค้ดเยอะจนจับจุดหรือหาจุดที่เป็น…