บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมเบิร์น Image

...

Etcher 1.5.100

23 มิถุนายน 2020 18 - Open Source

Etcher หรือ balenaEtcher เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการ Burn หรือ Flash ไฟล์อิมเมจของระบบปฏิบัติการต่างๆ (OS Image files) ลง…