บทความที่เกี่ยวข้องกับ: โปรแกรมบันทึกตำแหน่งไอคอน

...

DesktopOK 7.44

26 มิถุนายน 2020 201 - Freeware

DesktopOK โปรแกรมบันทึกตำแหน่งการจัดวางไอคอนบนหน้าเดสก์ท็อป สำหรับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการปัญหาเล็กๆ น้…