บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ทำ Taskbar โปร่งใส

...

TranslucentTB 2020.1

30 มีนาคม 2020 265 - Open Source

TranslucentTB คือโปรแกรมฟรีที่มีความสามารถในการทำให้ส่วน Taskbar ของ Windows มีความโปร่งใส 100% ที่มองทะลุถึงพื้นหลังได้…