Smadav Antivirus โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งเสริมช่วยป้องกันไวรัสอีกหนึ่งชั้น มีไฟล์ขนาดเล็ก ทำงานร่วมกับโปรแกรมไวรัสหลักได้อย่างไม่มีปัญหา
499
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
License:
Publisher:
OS support:
Updated:
Freeware
Windows 7, 8, 10
22 มกราคม 2020

Smadav Antivirus โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเพิ่มเติมเป็นตัวที่สองของโปรแกรมป้องกันไวรัสตัวหลัก ซึ่งโปรแกรมนี้จะคอยป้องกันไวรัสและตรวจจับอีกชั้น มันสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่มีปัญหา

เนื่องจากว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสต่างๆ มักจะไม่สามารถติดตั้งหรือใช้งานร่วมกันได้เพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวป้องกันหลักแบบเดี่ยวๆ และโปรแกรมป้องกันไวรัสหนึ่งตัวอาจจะไม่สามารถตรวจจับไวรัสได้ทุกชนิด 100% แน่นอน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีโปรแกรมชั้นที่สองอย่างเช่นโปรแกรมป้องกันไวรัส Smadav ที่คอยเป็นตัวอุดช่องว่างที่ไวรัสอาจจะหลุดรอดได้

Smadav มีไฟล์ขนาดเล็กและใช้อินเทอร์เน็ตในระดับต่ำรวมทั้งยังใช้ทรัพยากร หน่วยความจำ และ CPU ของเครื่องเล็กน้อยเท่านั้น Smadav มีเทคโนโลยีที่หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสผ่าน USB แฟลชไดรฟ์ สามารถตรวจจับไวรัสตัวใหม่ที่ไม่รู้จักใน USB แม้ว่าไวรัสนั้นจะไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยทำความสะอาด USB แฟลชไดรฟ์จากไวรัส กู้คืนไฟล์ที่ซ่อนหรือที่ติดไวรัสได้

คุณสมบัติ

  • โปรแกรมป้องกันไวรัสตัวเสริมที่ช่วยในการตรวจจับไวรัสชั้นที่สองต่อจากโปรแกรมป้องกันไวรัสหลัก
  • สแกนและป้องกันไวรัสที่ติดมากับ USB แฟลชไดรฟ์ และยังสามารถกู้คืนข้อมูลที่ติดไวรัสได้
  • มีไฟล์ขนาดเล็ก ใช้อินเทอร์เน็ต ทรัพยากรในเครื่อง หน่วยความจำ และหน่วยประมวลผลน้อยมาก
  • ใชงานฟรี

หมายเหตุ: ในรุ่นฟรีนี้จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ใช้งานแบบ Pro อาจจะทำให้มีการรบกวนผู้ใช้เล็กน้อย