Code Compare โปรแกรมเปรียบเทียบโค้ดฟรี เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเขียนโค้ดคำสั่งและโปรแกรมเมอร์ ใช้สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของโค้ด ข้อความ ในขณะปรับปรุงแก้ไข
700
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
License:
Publisher:
OS support:
Updated:
Freeware
Windows 7, 8, 10
3 พฤศจิกายน 2019

หากคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่กำลังปรับปรุงแก้ไขโค้ดและติดปัญหาในการเขียนโค้ด รันโค้ดไม่ผ่าน โค้ดเยอะจนจับจุดหรือหาจุดที่เป็นปัญหาไม่เจอ มันเป็นเรื่องที่แย่มากๆ ที่จะต้องเสียเวลาไล่โค้ดหรือลบเพื่อเขียนมันขึ้นมาใหม่ หากคุณเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโค้ดภาษาเชิงโปรแกรมมิ่งมือใหม่ ประสบการณ์น้อยคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่ายังมีวิธีการเปรียบเทียบโค้ดที่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยเหลืออย่างโปรแกรม Code Compare

Code Compare เป็นเครื่องมือฟรีสำหรับเปรียบเทียบข้อความที่ช่วยทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปรับปรุงโค้ดหรือเขียนโค้ดตกหล่นของโปรแกรมเมอร์ การทำงานของมันคือเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของโค้ดในไฟล์และโฟลเดอร์บรรทัดต่อบรรบัด ระหว่างไฟล์ที่กำลังแก้ไขกับไฟล์ที่เป็นต้นฉบับว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้าง นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ Source Control หรือระบบควบคุมแหล่งข้อมูล จากผู้ปรับปรุงหลายๆ คน เช่น TFS, SVN, Git, Mercurial และ Perforce ที่สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งของการบันทึกกับโค้ดล่าสุด

Code Compare เป็นโปรแกรมสแตนอโลนที่คุณสามารถเปิดใช้และทำงานครบภายในโปรแกรมเดียว หรือคุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นส่วนขยายให้กับโปรแกรม Visual Studio 2010 – 2019 ได้

คุณสมบัติของโปรแกรมมีดังนี้

 • เปรียบเทียบโค้ดจากทั้ง 2 ทางและทำการรวมโค้ดได้
 • เปรียบเทียบโฟลเดอร์และทำการรวมโฟลเดอร์ได้
 • ประยุกต์ใช้กับ Visual Studio 2010-2019
 • ประยุกต์ใช้กับ Windows Explorer
 • บล็อคสีสำหรับแทรกลบและแก้ไขข้อความ
 • เน้นรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงภายในบรรทัด
 • การแก้ไขไฟล์ได้ทันทีด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบไฟล์ที่เชื่อถือได้
 • การเปรียบเทียบข้อความและการผสาน
 • ประยุกต์ใช้กับ VcS และ อินเตอร์เฟสของบรรทัดคำสั่ง
 • แก้ไขโค้ดกับค้นหา และบุ๊คมาร์ค
 • ไฮไลท์ไวยากรณ์สำหรับในหลายๆ ภาษา
 • แสดงผลการเปลี่ยนแปลงในการเปรียบเทียบโค้ด
 • รองรับ Unicode
 • รองรับบรรทัดคำสั่ง
 • อื่นๆ